ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՎԻՎ վարույթների իրականացման արդյունքում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կայացրել է 8 որոշում

22.04.2022


2022 թվականի հունվարի 1-ից ապրիլի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների իրականացման արդյունքում կայացվել է թվով 8 որոշում:

Հանձնաժողովի որոշումներից 6-ը կայացվել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված հայտարարագրերը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված ժամկետում, ինչպես նաև Հանձնաժողովի գրավոր ծանուցման հիման վրա չներկայացնելու փաստերի առթիվ հարուցված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների իրականացման արդյունքում:

1 ՎԻՎ/01/22

2. ՎԻՎ/02/22

3. ՎԻՎ/03/22

4. ՎԻՎ/06/22

5. ՎԻՎ/07/22

6. ՎԻՎ/08/22

Հանձնաժողովը ևս 2 որոշում կայացրել է հայտարարագրման ենթակա տվյալներ չներկայացնելու, ինչպես նաև հայտարարագրի լրացման կարգի խախտման փաստերի առթիվ հարուցված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների իրականացման արդյունքում:

1.  ՎԻՎ/04/22

2. ՎԻՎ/05/22