ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Ազգային ժողով է ներկայացվել 2021 թվականի Հանձնաժողովի հաղորդումը

08.04.2022


Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքի 6-րդ հոդվածը սահմանում է Հանձնաժողովի գործունեության հանրային հաշվետվողականության և թափացիկության հիմնական ուղղություները:

Համաձայն օրենքով սահմանված կարգավորման՝ յուրաքանչյուր տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում Հանձաժողովն իր նախորդ տարվա գործունեության մասին հաղորդում է ներկայացվում Ազգային ժողով: 

Կազմվել և սահմանված ժամկետներում Ազգային ժողով է ներկայացվել Հանձաժողովի 2021 թվականի հաղորդումը, որը հասանելի է նաև cpcarmenia.am պաշտոնական կայքի Հանձնաժողով բաժնի Հաշվետվություններ բաժնում: