ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

 • ԱՐԹՈՒՐ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի դատախազ
 • ԱՐԹՈՒՐ ՌՈԲԵՐՏԻ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական դատախազության Երևանի կայազորի զինվորական դատախազ
 • ԱՆՆԱ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական դատախազության Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ
 • ԱԼԵՔՍԱՆ ԱԶԻԶԻ ՏՈՆՈՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության քրեական հետապնդման ոլորտում կայազորների զինվորական դատախազությունների գործունեությունը վերահսկող բաժնի դատախազ
 • ԱՐԿԱԴԻ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական դատախազության Սևանի կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ
 • ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  Թիվ 1 կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ
 • ԱՐՄԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական դատախազության թիվ 3 կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ
 • ԱՐԵԳ ԱՐՇԱՎԻՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական դատախազության Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության ավագ դատախազ
 • ԱԼԻՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության կայազորների զինվորական դատախազությունների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության բաժնի դատախազ
 • ԱՐԱՄ ՖԱՄԻԼԻ ԱՄԻՐՅԱՆ
  ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության կայազորների զինվորական դատախազությունների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության բաժնի ավագ դատախազ