ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարևոր տեղ է զբաղեցնում կոռուպցիայի դեմ պայքարում

22.05.2024

Կոռուպցիայի կանխարգելումը հանդիսանում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության գերակա ոլորտներից մեկը: 2019 թվականին ձևավորված Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում կոռուպցիայի դեմ պայքարում:

Հանձնաժողովի գործունեության ուղղությունները բավականին լայն ու բազմազան են՝ ներառյալ հայտարարագրերի վերլուծությունը, բաեվարքության ուսումնասիրությունը, կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատումը, վարքագծի կանոնների ներդնումը, հակակոռուպցիոն կրթությունը և այլն: