ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկվել են աուդիտի ենթակա տարեկան հաշվետվությունների պատրաստման վերաբերյալ հարցեր

21.07.2022


Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունների աուդիտի գործընթացի պատշաճ կազմակերպման նպատակով 2022 թվականին պարտադիր աուդիտի ենթակա կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրել էր աշխատանքային քննարկում:

Ինչպես արդեն հրապարակվել էր, մեկնարկել է պարտադիր աուդիտի ենթակա 11 կուսակցությունների աուդիտորական կազմակերպությունների ընտրության գործընթացը, որն արդեն ավարտական փուլում է:

Հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանը քննարկման մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ մինչև ընթացիկ ամսվա ավարտը նախատեսվում է սկսել կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունների աուդիտի աշխատանքները, ուստի անհրաժեշտ է մինչ այդ ավարտել հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքները։ Հաշվետվության ձևի և դրա լրացման կարգի նախագիծը նախապես տրամադրվել էր կուսակցություններին և քննարկվել նախորդ հանդիպումների ընթացքում։

Կուսակցությունների ներկայացուցիչները հիմնականում բարձրացրել են անդամավճարների և նվիրատվությունների հետ կապված հարցեր։ Մասնակիցները մտահոգություն են հայտնել, որ բանկերով և այլ վճարային տերմինալներով կատարվող նվիրատվությունների դեպքում հաճախ իրենց հասանելի չեն լինում վճարողների անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, մինչդեռ դրանք պահանջվում է ներառել տարեկան հաշվետվության մեջ։ Արամայիս Փաշինյանը նշեց, որ «Կուսակցությունների մասին» օրենքով սահմանված են կուսակցություններին կատարվող նվիրատվությունների, անդամավճարների մուտքի վճարների հետ կապված մի շարք սահմանափակումներ, որոնք վերահսկելու նպատակով անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներով նույնականացնել նվիրատուներին։ Մասնակիցների կարծիքով պետությունը պետք է բանկերի հետ աշխատանք տանի այս ուղղությամբ, կուսակցություններին կատարվող նվիրատվությունների դեպքում անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները պարտադիր վավերապայման սահմանելով։