ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հաստատվել է «Հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի, եկամուտների և ծախսերի հայտարարագրերի լրացման ուղեցույցը»

23.09.2021


2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հաստատել է «Հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի, եկամուտների և ծախսերի հայտարարագրերի լրացման ուղեցույցը»:

Այն մանրամասն նկարագրում է պաշտոնատար անձի, նրա ընտանիքի անդամի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի տարեկան հայտարարագրերի, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի և նրա ընտանիքի անդամի` պաշտոնեական պարտականությունները ստանձնելու/դադարեցնելու հայտարարագրի լրացման սկզբունքներն ու եղանակաները:

Ուղեցույցը տեղադրված է Հանձնաժողովի կայքի որոշումներ բաժնում և կարելի է ծանոթանալ սույն հղումով: