ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Փետրվարի 10-ից կվերաբացվի հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի ամբողջական հասանելիությունը

10.02.2021

 Հարգելի հայտարարատուներ
Տեղեկացնում ենք, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) սույն
թվականի փետրվարի 10-ից կվերաբացի հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի ամբողջական
հասանելիությունը:
Այն հայտարարատուները, ովքեր համակարգի հասանելիության սահմանափակման հետևանքով
հնարավորություն չեն ունեցել օրենքով սահմանված ժամկետներում լրացնել և ներկայացնել
հայտարարագրերը, կարող են համակարգի վերաբացումից հետո մեկամսյա ժամկետում լրացնել պաշտոնի
ստանձնման կամ դադարի հայտարարագրերը։
2020 թվականի տարեկան հայտարարագրերի լրացման պարտավորություն ունեցող անձանց Հանձնաժողովը
լրացուցիչ կծանուցի բջջային հեռախոսահամարներին կարճ հաղորդագրություն (SMS) ուղարկելու միջոցով։
Ծանուցումներն իրականացվելու են
փուլ առ փուլ՝ ըստ համապատասխան գերատեսչությունների հայտարարատուների։
Ծանուցումները ստանալուց հետո հայտարարատուները կարող են իրենց տրամադրված անհատական
օգտվողի անվամբ և գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ և լրացնել 2020 թվականի տարեկան
հայտարարագիրը:
Հայտարարագրերի լրացման ընթացքում առաջացող հարցերին համակարգված պատասխանելու համար
յուրաքանչյուր գերատեսչությունում նշանակված են տվյալ գերատեսչությունում հայտարարագրման
գործընթացը համակարգող պատասխանատուներ, որոնց հայտարարատուները կարող են դիմել
հայտարարագիրը լրացնելու ժամանակ առաջացող հարցերի դեպքում։
Միաժամանակ, հարցերի դեպքում հայտարարատուները կարող են գրավոր դիմել նաև Հանձնաժողովին
info@cpcarmenia.am էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել 012-777716 հեռախոսահամարով:
Հիշեցնում ենք նաև, որ 2020 թվականի տարեկան հայտարարագրի ներկայացման պարտավորություն ունեցող
հայտարարատուների համար հայտարարագրի ներկայացման վերջնաժամկետը 2021 թվականի մայիսի 31-ն է։
Հայտարարագրման վերջին ամիսներին ակնկալվող մեծ ծանրաբեռնվածության պատճառով առաջարկում ենք
հայտարարագրերը լրացնել հնարավորինս շուտ, որպեսզի Հանձնաժողովն իր ռեսուրսների սահմաններում
հնարավորություն ունենա պատշաճ կերպով աջակցել հայտարարատուներին: