ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՀԻՇԵՑՈՒՄ` 2014 թվականի գույքի, եկամուտների և տարեկան հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետի վերաբերյալ

21.01.2015

Համաձայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ և 33-րդ հոդվածների պահանջների՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք և նրանց հետ փոխկապակցված անձինք պարտավոր են ոչ ուշ, քան մինչև 2015 թվականի փետրվարի 15-ը Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացնել 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ իրենց գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը: