ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

ԱՐԹՈՒՐ ՀԱՅԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ Բաղրամյան /Էջմ/համայնքի ղեկավարի տեղակալ
2020-05-01 / -