ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

ԳՐԻԳՈՐ ՊԱՐՈՒՅՐԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀՀ Արաքս /Էջմ./համայնքի ղեկավարի տեղակալ
2020-05-01 / -