ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

ՎԱՐԴԱՆ ԱՏՈՄԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ Արաքս /Էջմ./համայնքի ղեկավար
2020-05-01 / -