ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

ՄԻՍԱԿ ՎԱՆՈՒՇԻ ՍԱՆԹՈՅԱՆ
ՀՀ Գինեվետ համայնքի ղեկավար
2020-05-01 / -