ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 205-Ն որոշման

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման

Հսկիչ համար - 26123
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
NN ը/կՀայտարարատու պաշտոնատար անձի տվյալները

Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու տարեթիվը 2017-05-18

Անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Բնակության հասցեն Պաշտպանված

Հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցե Պաշտպանված

Հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 23-03-2018

Հայտարարագիրը բաղկացած է
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձինք
NN
ը/կ
Ազգանունը, անունը, հայրանունը Ծննդյան ամսաթիվը

Ամուսին (կին) ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Պաշտպանված

Համատեղ բնակվող անձ ԱՆԱՀԻՏ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Պաշտպանված

Համատեղ բնակվող չափահաս անձ ՆՎԵՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Պաշտպանված

Անչափահաս զավակ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Պաշտպանված
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ նրա ամուսնու հետ, ներառյալ մինչև 2-րդ աստիճանի արյունակցական կապի մեջ գտնվող եւ պաշտոն զբաղեցնող փոխկապակցված անձինք
NN ը/կ Զբաղեցրած պաշտոնը Ազգակցական կապը Ազգանունը, անունը, հայրանունը
Տվյալներ չկան
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԳՈՒՅՔԸ
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած անշարժ գույքը
NN ը/կ Տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը

1.1

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 10,000,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.2

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 4,500,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.3

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 1,600,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.4

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 2,000,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.5

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված ԱՅՈ 48,500,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.6

Հողամաս Պաշտպանված ԱՅՈ 1,029,500,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.7

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 10,000,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.8

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 4,500,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.9

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 1,600,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ

1.10

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ 2,000,000.00 ՀՀ դրամ ՈՉ
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած շարժական գույքը
NN ը/կ Տեսակը Սերիան, մակնիշը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը

2.1

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW X5 M 4.4 ՈՉ 64,089,000.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած արժեթղթերը և այլ ներդրումները
NN ը/կ Տեսակը Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Գինը հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) գինը (արժեքը)

3.1

Array ՀՀ դրամ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

3.2

Array ՀՀ դրամ 6,888,000,000.00 0.00 799,212,000.00 6,088,788,000.00

3.3

Array ՀՀ դրամ 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00

3.4

Array ՀՀ դրամ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

3.5

Array Ռուսական ռուբլի 10,408.00 0.00 10,408.00 0.00

3.6

Array ՀՀ դրամ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

3.7

Array ՀՀ դրամ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

3.8

Array ՀՀ դրամ 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00

3.9

Array Բելառուսական ռուբլի 11,060.00 2,169.08 0.00 13,229.08

3.10

Array ՀՀ դրամ 250,000.00 59,792,829.00 0.00 60,042,829.00

3.11

Array ՀՀ դրամ 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

3.12

Array ՀՀ դրամ 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

3.13

Array ՀՀ դրամ 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

3.14

Array ՀՀ դրամ 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

3.15

Array ՀՀ դրամ 0.00 799,212,000.00 0.00 799,212,000.00

3.16

Array ՀՀ դրամ 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

3.17

Array ՀՀ դրամ 0.00 1,078,000,000.00 1,078,000,000.00 0.00
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հարկային տարում հանձնած կամ վերադարձած փոխառությունները
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է հարկային տարում Վերադարձվել է հարկային տարում Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա վերջում

4.1

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 29,926,599,893.00 2,497,210,000.00 6,161,737,750.00 26,262,072,143.00

4.2

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 11,820,318.00 0.00 6,077,145.00 5,743,173.00

4.3

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,409,341,673.00 6,520,000.00 63,720,000.00 1,352,141,673.00

4.4

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 285,339,028.00 21,583,000.00 96,664,758.00 208,257,370.00

4.5

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 417,300.00 0.00 417,300.00 0.00

4.6

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 337,267,163.00 2,600,000.00 33,185,000.00 306,682,163.00

4.7

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 839,559,018.00 0.00 200,433,162.00 639,125,856.00

4.8

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 227,578,614.00 36,800,000.00 262,578,614.00 1,800,000.00

4.9

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 911,616.00 0.00 318,033.00 593,583.00

4.10

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 645,922,009.00 183,764,612.00 0.00 829,686,621.00

4.11

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 5,071,631.00 488,402.00 0.00 5,560,033.00

4.12

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 83,600.00 1,150.00 60,000.00 24,750.00

4.13

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 45,000.00 30,000.00 0.00 75,000.00

4.14

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 21,375,862.00 6,793,000.00 0.00 28,168,862.00

4.15

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 10,696,890.00 3,500,000.00 0.00 14,196,890.00

4.16

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 302,975.00 0.00 6,022.00 296,953.00

4.17

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 327,409,619.00 63,152,000.00 0.00 390,561,619.00

4.18

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 153,800.00 22,660.00 0.00 176,460.00

4.19

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 62,698.00 189,735.00 0.00 252,433.00

4.20

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 4,280,251,000.00 3,632,881,000.00 99,700,000.00 7,813,432,000.00

4.21

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 270,557.00 2,185,880.00 0.00 2,456,437.00

4.22

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 43,736.00 0.00 4,121.00 39,615.00

4.23

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 504,254,000.00 7,754,900.00 0.00 512,008,900.00

4.24

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 79,945,000.00 24,602,560.00 40,000,000.00 64,547,560.00

4.25

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 426,430,991.00 0.00 59,400,000.00 367,030,991.00

4.26

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 13,730,890.00 231,353,641.00 16,876,720.00 228,207,811.00

4.27

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 210,000,000.00 401,169,000.00 0.00 611,169,000.00

4.28

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 324,323,355.00 367,000,000.00 0.00 691,323,355.00

4.29

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 0.00 1,574,000.00 0.00 1,574,000.00

4.30

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00

4.31

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 0.00 3,435,000.00 0.00 3,435,000.00

4.32

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 62,530,000.00 62,530,000.00 0.00

4.33

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 159,836,040.00 159,836,040.00 0.00

4.34

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 384,550,000.00 0.00 384,550,000.00

4.35

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 1,000,000,000.00 130,630,337.00 869,369,663.00

4.36

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,120,674,552.00 1,645,848,573.00 1,595,882,614.00 1,170,640,511.00

4.37

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 6,937,369.00 91,500.00 4,259,375.00 2,769,494.00

4.38

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 2,735,077.00 7,500.00 1,188,819.00 1,553,758.00

4.39

Պաշտպանված Պաշտպանված Ռուսական ռուբլի 0.00 1,372,126.00 1,372,126.00 0.00
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած թանկարժեք գույքը
NN ը/կ Գույքի անվանումը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները
NN ը/կ Արժույթը Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում

6.1

ՀՀ դրամ 177,500,000.00 425,805,000.00

6.2

ԱՄՆ դոլար 4,545,000.00 163,796,000.00

6.3

Եվրո 4,010,000.00 28,348,000.00
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի եկամուտները հարկային տարում
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Վճարողի հասցեն Արժույթը Եկամտի չափը (գումարը)
ՀՀ դրամով արտարժույթով բնամթերքով

7.1

Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 5,830,410.00 0.00

7.2

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 46,734,021.00 0.00

7.3

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 2,183,500,800.00 0.00

7.4

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 2,344,721.00 0.00

7.5

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 20,000,000.00 0.00

7.6

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 161,373,000.00 0.00

7.7

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 7,928,970.00 0.00

7.8

Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 9,000,000.00 0.00

7.9

Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 24,000,000.00 0.00

7.10

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,382,958,286.00 0.00

7.11

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 258,119,005.00 0.00

7.12

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 2,228.00 0.00

7.13

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 104.00 0.00

7.14

Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,064,169,750.00 0.00

7.15

Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 5,724,714.00 0.00

7.16

Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 25,000.00 0.00

7.17

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 105,000.00 0.00
Ընդամենը 4,987,990,956.00 -
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: