ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 205-Ն որոշման

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման

Հսկիչ համար - 18981
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԿԱ ԳՈՒՅՔԻ,
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
NN ը/կԲարձրաստիճան պաշտոնատար անձի տվյալները

Հայտարարատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու տարեթիվը 2017-05-18

Անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Բնակության հասցեն Պաշտպանված

Հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցե Պաշտպանված

Հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 24-05-2017

Հայտարարագիրը բաղկացած է
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված անձինք
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսինը, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողը, համատեղ ապրող չափահաս և չամուսնացած զավակները
NN
ը/կ
Ազգանունը, անունը, հայրանունը Ծննդյան ամսաթիվը

Ամուսին ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Պաշտպանված

Համատեղ բնակվող անձ ԱՆԱՀԻՏ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Պաշտպանված
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված պաշտոն զբաղեցնող անձինք
NN ը/կ Զբաղեցրած պաշտոնը Ազգակցական կապը Ազգանունը, անունը, հայրանունը
Տվյալներ չկան
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԳՈՒՅՔԸ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի առկա անշարժ գույքը՝ պաշտոնեական պարտականությունները ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Անշարժ գույքի տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն

1.1

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը, Պաշտպանված

1.2

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը, Պաշտպանված

1.3

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը, Պաշտպանված

1.4

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը, Պաշտպանված

1.5

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը, Պաշտպանված

1.6

Այգետնակը (ամառանոցը)` այգեգործական զանգվածում հողամասի վրա կառուցված ամառանոցային շինությունը Պաշտպանված

1.7

Հողամաս Պաշտպանված

1.8

Հողամաս Պաշտպանված

1.9

Հողամաս Պաշտպանված

1.10

Հողամաս Պաշտպանված

1.11

Հողամաս Պաշտպանված

1.12

Հողամաս Պաշտպանված

1.13

Հողամաս Պաշտպանված
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի առկա շարժական գույքը` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Շարժական գույքի տեսակը Սերիան, մակնիշը

2.1

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW X5 4.4 I

2.2

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA LAND CRUISER PRADO V6 4.0

2.3

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց JEEP WRANGLER 4.0

2.4

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7

2.5

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN PATROL 3.0

2.6

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7

2.7

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց RANGE ROVER SPORT 4.4

2.8

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA LAND CRUISER 200 4.0

2.9

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA LAND CRUISER 200 4.0

2.10

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA TUNDRA 5.7

2.11

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MERCEDES-BENZ G 63 AMG

2.12

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BENTLEY BENTAYGA
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի արժեթղթերը և այլ ներդրումները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Արժեքը (գինը) Արժույթը

3.1

Բաժնեմաս 6888000000.00 ՀՀ դրամ

3.2

Բաժնեմաս 117543390.00 ՀՀ դրամ

3.3

Բաժնետոմս 50000.00 ՀՀ դրամ

3.4

Բաժնետոմս 94985000.00 ՀՀ դրամ

3.5

Բաժնեմաս 536990000.00 ՀՀ դրամ

3.6

Բաժնեմաս 15000.00 ՀՀ դրամ

3.7

Բաժնետոմս 2738528000.00 ՀՀ դրամ

3.8

Բաժնեմաս 5891916.00 Գրիվնա

3.9

Բաժնեմաս 2129740.00 Գրիվնա

3.10

Բաժնետոմս 251825000.00 ՀՀ դրամ

3.11

Բաժնետոմս 305025000.00 ՀՀ դրամ

3.12

Բաժնեմաս 25000.00 ՀՀ դրամ

3.13

Բաժնեմաս 12500.00 ՀՀ դրամ

3.14

Բաժնեմաս 25000.00 ՀՀ դրամ

3.15

Բաժնետոմս 50000.00 ՀՀ դրամ

3.16

Բաժնեմաս 1924650.00 Գրիվնա

3.17

Բաժնետոմս 50000.00 ՀՀ դրամ

3.18

Բաժնեմաս 10408.00 Ռուսական ռուբլի

3.19

Բաժնեմաս 15000.00 ՀՀ դրամ

3.20

Բաժնետոմս 200040000.00 ՀՀ դրամ

3.21

Բաժնեմաս 50000.00 ՀՀ դրամ

3.22

Բաժնեմաս 50000.00 ՀՀ դրամ

3.23

Բաժնեմաս 24802000.00 Եվրո

3.24

Բաժնեմաս 19516684030.00 ՀՀ դրամ

3.25

Բաժնեմաս 50000.00 ՀՀ դրամ

3.26

Բաժնեմաս 227000000.00 ՀՀ դրամ

3.27

Բաժնեմաս 5000.00 Ռուսական ռուբլի

3.28

Բաժնեմաս 13000000.00 Եվրո

3.29

Բաժնեմաս 33500.00 ՀՀ դրամ

3.30

Բաժնետոմս 2656990000.00 ՀՀ դրամ

3.31

Բաժնեմաս 333.40 Եվրո

3.32

Բաժնեմաս 30651500000.00 ՀՀ դրամ

3.33

Բաժնեմաս 70290000.00 Բելառուսական ռուբլի

3.34

Բաժնետոմս 591325000.00 ՀՀ դրամ

3.35

Բաժնեմաս 250000.00 ՀՀ դրամ

3.36

Բաժնեմաս 25000.00 ՀՀ դրամ

3.37

Բաժնեմաս 10000.00 ՀՀ դրամ

3.38

Բաժնեմաս 33500.00 ՀՀ դրամ

3.39

Բաժնեմաս 45000.00 ՀՀ դրամ

3.40

Բաժնեմաս 25000.00 ՀՀ դրամ

3.41

Բաժնեմաս 1000.00 Բուլղարական լեվ

3.42

Բաժնեմաս 1000.00 Բուլղարական լեվ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հանձնած փոխառությունները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը Գումարը (չափը)

4.1

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 29193690893.00

4.2

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 5597325.00

4.3

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 318990.00

4.4

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 9712527.00

4.5

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1409341673.00

4.6

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 300035028.00

4.7

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 65000.00

4.8

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 412300.00

4.9

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 996439670.00

4.10

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 2700677.00

4.11

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 6937369.00

4.12

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 327767163.00

4.13

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 131870.00

4.14

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 9550.00

4.15

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 807839105.00

4.16

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 249578614.00

4.17

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 302975.00

4.18

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 911616.00

4.19

Պաշտպանված Պաշտպանված Ֆունտ ստեռլինգ 595.00

4.20

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 696191613.00

4.21

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 5071631.00

4.22

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 83600.00

4.23

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 13196890.00

4.24

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 22375862.00

4.25

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 344609619.00

4.26

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 176460.00

4.27

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 62698.00

4.28

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 4290000.00

4.29

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 5250317000.00

4.30

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 552717.00

4.31

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 43736.00

4.32

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 126100.00

4.33

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 509262900.00

4.34

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 87583000.00

4.35

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 350933.00

4.36

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 185780.00

4.37

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 850000000.00

4.38

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 371180991.00

4.39

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 13730890.00

4.40

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 2033041.00

4.41

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 1508545.00

4.42

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 50340000.00

4.43

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 45000.00

4.44

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 375482000.00

4.45

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 754950.00

4.46

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 32000.00

4.47

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 409323355.00

4.48

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 300000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի` պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու օրվա դրությամբ, սույն հայտարարագրի 4-7-րդ քայլերում չնշված՝ 8 միլիոն դրամը գերազանցող կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող ցանկացած գույք (թանկարժեք գույքը)
NN ը/կ Գույքի անվանումը Համառոտ հատկանիշներ Առկա է պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու օրվա դրությամբ

5.1

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.2

Ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված Այո

5.3

Ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված Այո

5.4

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.5

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.6

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.7

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.8

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.9

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.10

Ննջարանի կահույք Պաշտպանված Այո

5.11

Կահույք Պաշտպանված Այո

5.12

Վարագույր Պաշտպանված Այո

5.13

Ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված Այո

5.14

Ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված Այո

5.15

Ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված Այո

5.16

Ոսկե մատանի Պաշտպանված Այո

5.17

Ոսկե մատանի Պաշտպանված Այո

5.18

Ոսկե մատանի Պաշտպանված Այո
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Դրամական միջոցի արժույթը Դրամական միջոցների չափը (գումարը)

6.1

ՀՀ դրամ 470,890,000.00

6.2

ԱՄՆ դոլար 9,745,000.00

6.3

Եվրո 7,273,000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու տարվա հունվարի 1-ից մինչև պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու օրն ստացված եկամուտները
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Վճարողի հասցեն Արժույթը Եկամտի չափը (գումարը)
ՀՀ դրամով արտարժույթով բնամթերքով

7.1

Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 2,081,790.00 0.00

7.2

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 250,000,000.00 0.00

7.3

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 8,892,731.00 0.00

7.4

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 387,128,000.00 0.00

7.5

Տրված փոխառությունների (վարկերի) դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 370,000,000.00 0.00

7.6

Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 5,000,000.00 0.00

7.7

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 20,000,000.00 0.00

7.8

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 2,633,268.00 0.00
Ընդամենը 1,025,735,789.00-
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: