ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 205-Ն որոշման

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման

Հսկիչ համար - 18980
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԿԱ ԳՈՒՅՔԻ,
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
NN ը/կԲարձրաստիճան պաշտոնատար անձի տվյալները

Հայտարարատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու տարեթիվը 2012-05-31

Անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Բնակության հասցեն Պաշտպանված

Հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցե Պաշտպանված

Հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 07-04-2014

Հայտարարագիրը բաղկացած է
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված անձինք
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսինը, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողը, համատեղ ապրող չափահաս և չամուսնացած զավակները
NN
ը/կ
Ազգանունը, անունը, հայրանունը Ծննդյան ամսաթիվը

Ամուսին (կին) Ջավահիր Ծառուկյան Ռաֆիկի Պաշտպանված
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված պաշտոն զբաղեցնող անձինք
NN ը/կ Զբաղեցրած պաշտոնը Ազգակցական կապը Ազգանունը, անունը, հայրանունը
Տվյալներ չկան
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԳՈՒՅՔԸ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի առկա անշարժ գույքը` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Անշարժ գույքի տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն

1.1

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված

1.2

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված

1.3

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված

1.4

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված

1.5

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված

1.6

Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք Պաշտպանված

1.7

Հողամաս Պաշտպանված

1.8

Հողամաս Պաշտպանված

1.9

Հողամաս Պաշտպանված

1.10

Հողամաս Պաշտպանված

1.11

Հողամաս Պաշտպանված

1.12

Հողամաս Պաշտպանված

1.13

Հողամաս Պաշտպանված
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի առկա շարժական գույքը` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Շարժական գույքի տեսակը Սերիան, մակնիշը

2.1

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW X5 4.4

2.2

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA LAND CRUISER PRADO V6 4.0

2.3

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց JEEP WRANGLER 4.0

2.4

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7

2.5

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN PATROL 3.0

2.6

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7

2.7

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց RANGE ROVER SPORT 4.4
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի արժեթղթերը և այլ ներդրումները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Արժեքը (գինը) Արժույթը

3.1

Array 6888000000.00 ՀՀ դրամ

3.2

Array 117543390.00 ՀՀ դրամ

3.3

Array 50000.00 ՀՀ դրամ

3.4

Array 94985000.00 ՀՀ դրամ

3.5

Array 536990000.00 ՀՀ դրամ

3.6

Array 2377530000.00 ՀՀ դրամ

3.7

Array 2726844000.00 ՀՀ դրամ

3.8

Array 5891916.00 Գրիվնա

3.9

Array 2129740.00 Գրիվնա

3.10

Array 251825000.00 ՀՀ դրամ

3.11

Array 25000.00 ՀՀ դրամ

3.12

Array 25000.00 ՀՀ դրամ

3.13

Array 12500.00 ՀՀ դրամ

3.14

Array 25000.00 ՀՀ դրամ

3.15

Array 50000.00 ՀՀ դրամ

3.16

Array 1924650.00 Գրիվնա

3.17

Array 50000.00 ՀՀ դրամ

3.18

Array 10408.00 Ռուսական ռուբլի

3.19

Array 15000.00 ՀՀ դրամ

3.20

Array 25000.00 ՀՀ դրամ

3.21

Array 200040000.00 ՀՀ դրամ

3.22

Array 50000.00 ՀՀ դրամ

3.23

Array 50000.00 ՀՀ դրամ

3.24

Array 24802000.00 Եվրո

3.25

Array 15000.00 ՀՀ դրամ

3.26

Array 19516684030.00 ՀՀ դրամ

3.27

Array 50000.00 ՀՀ դրամ

3.28

Array 227000000.00 ՀՀ դրամ

3.29

Array 5000.00 Ռուսական ռուբլի

3.30

Array 13000000.00 Եվրո

3.31

Array 987356.00 Եվրո

3.32

Array 17000.00 ՀՀ դրամ

3.33

Array 333.40 Եվրո
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հանձնված կամ վերադարձված փոխառությունները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը Գումարը (չափը)

4.1

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 12000000.00

4.2

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 856058635.00

4.3

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 202110000.00

4.4

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 2451000.00

4.5

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 21502400.00

4.6

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 92358764.00

4.7

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 323106.00

4.8

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 26502000.00

4.9

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 222091500.00

4.10

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 10500000.00

4.11

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 62365.00

4.12

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 76325.00

4.13

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 3024000.00

4.14

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 28221350.00

4.15

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 24500000.00

4.16

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 100000.00

4.17

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 310424854.00

4.18

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 234038400.00

4.19

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 840000.00

4.20

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 19000000.00

4.21

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 5180000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի` պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու տարվան նախորդող հարկային տարվա ընթացքում, ինչպես նաև պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու տարվա հունվարի 1-ից մինչև պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու օրը ձեռք բերված՝ սույն աղյուսակի 2-5-րդ կետերում չնշված՝ ութ միլիոն դրամը գերազանցող կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող ցանկացած գույք (թանկարժեք գույքը)
NN ը/կ Գույքի անվանումը Համառոտ հատկանիշներ Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
գինը (արժեքը) արժույթըգինը (արժեքը)արժույթը
Տվյալներ չկան
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ
NN ը/կ Դրամական միջոցի արժույթը Դրամական միջոցների չափը (գումարը)

6.1

ՀՀ դրամ 201,750,000.00

6.2

ԱՄՆ դոլար 31,268,000.00

6.3

Եվրո 20,040,500.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու տարվա հունվարի 1-ից մինչև պաշտոնական պարտականություններն ստանձնելու օրն ստացված եկամուտները
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Վճարողի հասցեն Արժույթը Եկամտի չափը (գումարը)
ՀՀ դրամով արտարժույթով բնամթերքով

7.1

Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 4,297,010.00 0.00

7.2

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 175,959,572.00 0.00

7.3

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 209,822,920.00 0.00

7.4

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 39,700,000.00 0.00

7.5

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 2,017,625,200.00 0.00

7.6

Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 10,683,333.00 0.00

7.7

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 16,328,427.00 0.00

7.8

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 1,706.00

7.9

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 355,981.00 0.00

7.10

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 81,831.00

7.11

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 16,500,000.00

7.12

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 40,000,000.00

7.13

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 60,000,000.00

7.14

Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 139,751,473.00

7.15

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 3,800,000,000.00 0.00
Ընդամենը 6,274,772,443.00- 139,751,473.00
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու կամ դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: