ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 205-Ն որոշման

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման

Հսկիչ համար - 10235
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
NN ը/կԲարձրաստիճան պաշտոնատար անձի տվյալները

Հայտարարատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու տարեթիվը 2012-05-31

Անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Բնակության հասցեն Պաշտպանված

Հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցե Պաշտպանված

Հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 06-02-2016

Հայտարարագիրը բաղկացած է
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված անձինք
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսինը, նրա հետ համատեղ ապրող ծնողը, համատեղ ապրող չափահաս և չամուսնացած զավակները
NN
ը/կ
Ազգանունը, անունը, հայրանունը Ծննդյան ամսաթիվը

Ամուսին (կին) ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Պաշտպանված

Համատեղ բնակվող անձ ԱՆԱՀԻՏ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Պաշտպանված
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ նրա ամուսնու հետ, ներառյալ մինչև 2-րդ աստիճանի արյունակցական կապի մեջ գտնվող եւ պաշտոն զբաղեցնող փոխկապակցված անձինք
NN ը/կ Զբաղեցրած պաշտոնը Ազգակցական կապը Ազգանունը, անունը, հայրանունը
Տվյալներ չկան
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԳՈՒՅՔԸ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած անշարժ գույքը
NN ը/կ Տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը

1.1

Հողամաս Պաշտպանված ՈՉ1,925,000.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած շարժական գույքը
NN ը/կ Տեսակը Սերիան, մակնիշը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած արժեթղթերը և այլ ներդրումները
NN ը/կ Տեսակը Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Գինը հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) գինը (արժեքը)

3.1

Array ՀՀ դրամ 25,000.00 305,000,000.00 0.00 305,025,000.00

3.2

Array ՀՀ դրամ 10,294,000,000.00 20,357,500,000.00 0.00 30,651,500,000.00

3.3

Array Բելառուսական ռուբլի 49,172,000.00 21,118,000.00 0.00 70,290,000.00

3.4

Array ՀՀ դրամ 0.00 1,182,650,000.00 591,325,000.00 591,325,000.00

3.5

Array ՀՀ դրամ 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00

3.6

Array ՀՀ դրամ 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

3.7

Array ՀՀ դրամ 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

3.8

Array ՀՀ դրամ 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարում հանձնած կամ վերադարձած փոխառությունները
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է հարկային տարում Վերադարձվել է հարկային տարում Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա վերջում

4.1

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 27,262,561,835.00 6,525,000,000.00 2,258,700,000.00 31,528,861,835.00

4.2

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 5,513,595.00 83,730.00 0.00 5,597,325.00

4.3

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 30,990.00 288,000.00 0.00 318,990.00

4.4

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 25,085,561.00 0.00 8,082,957.00 17,002,604.00

4.5

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 1,817,909,775.00 375,758,102.00 1,442,151,673.00

4.6

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 189,846,797.00 92,688,705.00 5,035,725.00 277,499,777.00

4.7

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 272,800.00 144,500.00 0.00 417,300.00

4.8

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 776,518,194.00 307,846,388.00 232,091,151.00 852,273,431.00

4.9

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 5,450,050.00 93,950.00 0.00 5,544,000.00

4.10

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 1,629,014.00 423,689.00 0.00 2,052,703.00

4.11

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

4.12

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 383,637,163.00 15,000,000.00 4,850,000.00 393,787,163.00

4.13

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 962,606,647.00 55,500,000.00 16,510,200.00 1,001,596,447.00

4.14

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 645,647,312.00 53,971,000.00 552,579,698.00 147,038,614.00

4.15

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 643,326.00 232,820.00 0.00 876,146.00

4.16

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 512,500.00 442,047,630.00 0.00 442,560,130.00

4.17

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 3,328,425.00 0.00 3,328,425.00 0.00

4.18

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 20,078,862.00 947,000.00 0.00 21,025,862.00

4.19

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 1,097,000.00 2,199,890.00 0.00 3,296,890.00

4.20

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 198,754,139.00 29,738,000.00 7,206,820.00 221,285,319.00

4.21

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 561,790.00 0.00 501,303.00 60,487.00

4.22

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 489,279,000.00 6,847,000.00 0.00 496,126,000.00

4.23

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 54,325,000.00 1,159,000.00 0.00 55,484,000.00

4.24

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 80,000.00 158,611.00 0.00 238,611.00

4.25

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 994,921.00 0.00 30,000.00 964,921.00

4.26

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 999,000,000.00 749,000,000.00 250,000,000.00

4.27

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 1,810,799.00 0.00 1,570,642.00 240,157.00

4.28

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 529,730,991.00 7,500,000.00 522,230,991.00

4.29

Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 0.00 22,843,890.00 0.00 22,843,890.00

4.30

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 0.00 1,695,890.00 448,849.00 1,247,041.00

4.31

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 0.00 508,545.00 0.00 508,545.00

4.32

Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած թանկարժեք գույքը
NN ը/կ Գույքի անվանումը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները
NN ը/կ Արժույթը Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում

6.1

ՀՀ դրամ 33,976,900,000.00 157,810,000.00

6.2

ԱՄՆ դոլար 30,373,000.00 19,717,000.00

6.3

Եվրո 26,352,000.00 13,108,000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի եկամուտները հարկային տարում
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Վճարողի հասցեն Արժույթը Եկամտի չափը (գումարը)
ՀՀ դրամով արտարժույթով բնամթերքով

7.1

Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 5,219,790.00 0.00

7.2

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 473,387,708.00 0.00

7.3

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,431,372,800.00 0.00

7.4

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 7,000,000.00 0.00

7.5

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 34,000,000.00 0.00

7.6

Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 1,499,937.00 0.00

7.7

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 2,880,133.00 0.00

7.8

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 280,678.00 0.00

7.9

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,857,972,732.00 0.00

7.10

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 237,923,957.00 0.00

7.11

Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 5,000.00 0.00

7.12

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 2,494,458.00 0.00

7.13

Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 30,000,000.00 0.00

7.14

Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 20,000,000.00 0.00
Ընդամենը 4,099,757,120.00-
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: