ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

 • ԱՇԽԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԱՊՈՅԱՆ
  ԱՇԽԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԱՊՈՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվության փոխանակման և կառավարման բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության հարկադիր գանձման և պարտավորությունների կատարման ապահովման բաժնի պետ
 • ԱՆՆԱ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության մոնիտորինգի բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՆՅԱՅԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 1 բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՇՈՏ ԹԵԼՄԱՆԻ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
  ԱՇՈՏ ԹԵԼՄԱՆԻ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության թիվ 10 /աշխատանքների կազմակերպման/ բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԵՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության մաքսային գործերի և մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի պետ
 • ԱԼԻՆԱ ԿԱՌԼԵՆԻ ՇԱԼՈՒՆՑ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 1 բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
  Հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության թիվ 12 /վերլուծության/ բաժնի պետ
 • ԱՆԻ ՌԱԶՄԻԿԻ ՏԵՐ-ՍԱՀԱԿՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 3 բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
  ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ վարչարարության մեթոդաբանության և ընթացակարգերի վարչության ընթացակարգերի բաժնի պետ