ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

 • ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության հարկադիր գանձման և պարտավորությունների կատարման ապահովման բաժնի պետ
 • ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՆՅԱՅԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 1 բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԵՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության մաքսային գործերի և մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի պետ
 • ԱԼԻՆԱ ԿԱՌԼԵՆԻ ՇԱԼՈՒՆՑ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 1 բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
  Հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության թիվ 12 /վերլուծության/ բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
  ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ վարչարարության մեթոդաբանության և ընթացակարգերի վարչության ընթացակարգերի բաժնի պետ
 • ԱՆԱՀԻՏ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
  ԱՆԱՀԻՏ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 11 բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԴԱՎԹՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՂԱՍԻ ԼԵՎՈՆԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ հարկային վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման և հսկողության վարչության համալիր հարկային ստուգումների դիտարկման բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱԼԲԵՐՏ ԻՎԱՆԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության անձնակազմի անվտանգության և պահպանության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ