ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

 • ԱՇԽԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԱՊՈՅԱՆ
  ԱՇԽԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԱՊՈՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվության փոխանակման և կառավարման բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՆՆԱ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության մոնիտորինգի բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՆԻ ՌԱԶՄԻԿԻ ՏԵՐ-ՍԱՀԱԿՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 3 բաժնի պետ
 • ԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ԲԵՐԱԿՉՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ մաքսային վիճակագրության և եկամուտների հաշվառման վարչության մաքսային գանձումների համակարգման բաժնի պետ
 • ԱՆՈՒՇ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության մաքսային գործերի և մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՆՆԱ ՍԵՐԺԻԿԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ միջազգային համագործակցության վարչության մաքսային համագործակցության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՇՈՏ ՀԱՄԼԵՏԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 3-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՆՈՒՇ ԳԱԳԻԿԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Արարատյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՆՆԱ ՍՈՒՐԵՆԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ հետբացթողումային հսկողության վարչության մաքսային տեղեկությունների և ռիսկերի վերլուծության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
  ՀՀ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի քրեական վիճակագրության բաժնի պետ