ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

 • ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՆՅԱՅԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության կամերալ ուսումնասիրությունների և վելուծության թիվ 1 բաժնի պետի տեղակալ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈՒԲԵՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության մաքսային գործերի և մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի պետ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
  Հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության թիվ 12 /վերլուծության/ բաժնի պետ
 • ԱՆԱՀԻՏ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
  ԱՆԱՀԻՏ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 11 բաժնի պետ
 • ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԱՅԴԻՆՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Մաքսային հսկողության վարչության մաքսային գործառնությունների մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՂՎԱՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Հետբացթողումային հսկողության վարչության ընթացիկ ուսումնասիրությունների և դիտարկման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՂԱՎՆԻ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՍԱՐԻՊՈՂՈՍՅԱՆ
  ՀՀ ՊԵԿ Արևմտյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության և մուտքերի համակարգման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՎԱԶԳԵՆԻ ԱԴԱՄՅԱՆ
  ՀՀ ԿԱ ոստիկանության Պետական պահպանության գլխավոր վարչության Վաղարշապատի պահպանության բաժնի պետ
 • ԱՄԱԼՅԱ ԳԱԳԻԿԻ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
  ՀՀ ԿԱ ոստիկանության Կրթահամալիրի (գլխավոր վարչության) Ակադեմիայի (վարչության իրավունքով) իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
 • ԱՂԱՎՆԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
  ՀՀ ԿԱ ոստիկանության Կրթահամալիրի (գլխավոր վարչության) Քոլեջի (վարչության իրավունքով) ոստիկանական միջին մասնագիտական կրթության ֆակուլտետի լեզուների ամբիոնի պետ